Bolesław II Wielki zwany „Zapomniany” – Ostatni z Cesarz Polski

 • Napisane 15 maja 2013 o 14:58

Bolesław II Wielki zwany dziś zapomnianym był najstarszym synem Mieszka II Lamberta i jego pierwszej ukochanej żony Dobrawy określanej przez niemców pogardliwie „pellex” w przeciwieństwie do Rychezy – drugiej niemieckiej żony Mieszka, matki Kazimierza z którą Mieszko zawarł później polityczne małżeństwo z polecenia Chrobrego. Nie zachowała się data urodzenia Bolesława jednak wiemy iż został zamordowany końcem 1038 r w wyniku spisku możnowładców i kleru z Kazimierzem, którym znacznie ograniczył samowolę.

„Gdy (Mieszko II) umarł w roku pańskim 1033, nastąpił po nim pierworodny syn Bolesław. (…) Bolesław zaś z powodu srogościmi potworności występków, których się dopuszczał, źle zakończył życie i choć odznaczony został koroną królewską, nie wchodzi w poczet królów i książąt Polskich.
Po jego śmierci wybuchły w państwie Polskim liczne zamieszki i wojny, raczej wewnętrzne niż zewnętrzne.”
/Kronika Wielkopolska/

” Roku 6538 (1038). [...] Tego czasu umarł Bolesław Wielki w Lachach, i był bunt w ziemi lackiej: ludzie powstawszy pozabijali biskupów i popów, i bojarów swoich, i był u nich bunt.”
/Kronika Ruska/

Aby zrozumieć co w istocie się wówczas stało musimy się cofnąć do czasów Bolesława Chrobrego, który w 996 r oficjalnie ustanowił Polskę krajem chrześcijańskim, stworzył biskupstwa i zaczął intensywnie budować na ziemiach polskich hierarchię kościelną. Udało się to mu nad podziw dobrze ponieważ tworzona przez niego kościelna machina, której Chrobry nadawał ziemię, prawa i władzę oraz wydawał drakońskie rozporządzenia dla ochrony nowych chrześcijańskich obyczajów w zadufaniu i szaleństwie swoim już w 1022 r zbuntowała się przeciw swojemu jedynemu absolutnemu panu i władcy. Arcybiskup Radzim Gaudenty w szaleństwie swoim zaślepiony chciwością obłożył Chrobrego klątwą zabraniając komukolwiek z wiernych stykać się z nim i słuchać jego rozkazów. Wysłannicy Chrobrego jęli przemierzać kraj wymierzając surowe kart tym, którzy ulegli rozkazom Gaudentego kler zaś został wygnany z kraju:

„Dla pewnej przyczyny wypędzeni zostali mnisi z tego kraju” – zanotował Ruski mnich.
„W roku wcielenia pańskiego 1022 w polsce nastąpiło prześladowanie chrześcijan” – pisał czeski kronikarz.

Kościół ukorzył się przed swym panem przyrzekając ślepą wierność i oddanie jemu i jego następcą dzięki czemu słaby, ale mógł nadal funkcjonować z woli Chrobrego, tylko ileż warte były przysięgi kościoła?
Gdy nastał Mieszko kościół istniał za sprawą Rychezy jego małżonki, która „nawet jakiś osiedleńców i pachołków swoich Niemców zaczęła wynosić”. Kościół znów stal się ogniskiem zdrady, knucia i spiskowania przeciw Mieszkowi i Polsce czego ukoronowaniem był na szeroką skalę zakrojony wewnętrzny spisek, który w 1031r przy wsparciu Czech, Niemiec i przede wszystkim Rusi pozbawił Mieszka II władzy osadzając na tronie Bezpryma, który odesłał do niemiec insygnia cesarskie Mieszka. Po roku Bezprym został obalony i zgładzony a w 1033 Mieszko tępiąc zdrajców odzyskał cały kraj i rozpoczął ostateczną likwidację jahwistycznej zdradzieckiej zarazy w Polsce jednak Mieszko zmarł nagle 10 lub 11 maja 1034 – prawdopodobnie zamordowany przez renegatów, jednak na nic się to zdało gdyż władzę objął jednomyślnie wybrany jego pierworodny syn Bolesław zwany dziś „Zapomnianym”

Bolesław uchwycił władzę mocną ręką i szybko okrutnie rozprawił się ze zdrajcami stąd ze zgrozą katoliccy kronikarze o jego srogości i „potworności występków”. Nie tylko całkowicie wytępił chrześcijaństwo na Polskiej ziemi, ale srogo zaczął rozprawiać się z rodami możnowładców stworzonymi przez Chrobrego, żyjących z nieprawości i chronionych przez Chrobrego przed zasłużoną karą wbrew Polskim prawom. Do czasów Chrobrego odwieczne Polskie prawo „sprawiedliwością nazwano to, co sprzyja najbardziej temu, co może najmniej.” Zaś władca zobowiązany był stać na straży tego prawa i bezwzględnie karać tych z potężniejszych rodów, którzy w jakikolwiek sposób pokrzywdzili słabszych. Chrobry co prawda również musiał wydawać takie wyroki, ale nie egzekwował ich zasłaniając się wstawiennictwem swojej żony przez co stworzył potworną niesprawiedliwość wynosząc możnowładców i stawiając ich ponad prawem. Tępił starą religię bo ta przeciwstawiała się temu i instalował nowe zachodnie wzorce wyzysku silniejszych przez słabszych nałożył też daniny na ludzi. Poprzez to bezprawie potężne rody zostały skorumpowane rozsmakowawszy się we władzy i bezkarności. Wielki Mieszko II cale swoje panowanie poświecił na próbę przywrócenia odwiecznej sprawiedliwości nieustannie napotykając na opór potężnych zdeprawowanych rodów wspieranych i podjudzanych – przez obcych przede wszystkim przez duchowieństwo pod przywództwem i ochroną Rychezy będącą zarazem łącznikiem z ościennymi krajami podporządkowanymi Mieszkowi i knujących by zrzucić to zwierzchnictwo czyli przede wszystkim Niemcom, Czechom jak i chrześcijańską Rusią. W wyniku wewnętrznej zdrady w 1031r Niemcy, Czechy jak i Ruś uzyskały faktyczną niezależność od Polski jednak ten stan rzeczy zmienił Bolesław „Zapomniany” umacniając więzy z Węgrami i Wieletami w takiej sytuacji zarówno Niemcy, Czechy jak i Ruś zmuszone nadal były znosić zależność od Polski i płacić Bolesławowi daninę Lenną z czego oczywiście byli bardzo niezadowoleni. Niezadowolone z rządów nowego silnego władcy były również potężne rody, które Bolesław zmusił do przestrzegania prawa likwidując wyzysk i samowolę względem poddanych. Siły te nieustannie knuły przeciw władcy aż w końcu w piątym roku panowania Sprawiedliwego Wielkiego Bolesława zdradziecko go zamordowano i wybucha straszna wojna domowa podczas której wrogie siły przy wsparciu Niemiec osadzić na tronie jego młodszego brata Kazimierza Niemieckiego co w pierwszej fazie kończy się klęską. Zdradziecki Kazimierz namawia Czechów na najazd na osłabioną Polskę zapewniając, że tym razem Węgry ani Wieleci w żaden sposób nie zaangażują się w wewnętrzną wojnę o władzę w Polsce.

„Spostrzegłszy to książę Brzetysław (…) uznał, że będzie najlepiej nie odkładać nadarzającej się sposobności podejścia swoich nieprzyjaciół, takrze pomszczenia się za wyrządzone krzywdy, które niegdyś książę Mieszko wyrządził czechom – i naradziwszy się ze swoimi postanowił uderzyć na nich najrychlej jak mógł. I natychmiast wydał groźne zarządzenie na całej ziemi czeskiej, posyłając na znak swego rozkazu stryczek skręcony z łyka, aby każdy po danym znaku opieszale wejdzie do obozu, bez wątpliwości wiedział, że na takim stryczku będzie powieszony na szubienicy. (…) Wtargnął do Polskiej ziemi owdowiałej po swoim księciu i nieprzyjacielsko ją napadł (…) tak wsie rzeziami, rabunkami, pożarem spustoszył (…)”
/Kronika Czeska/

Brzetysław wiedział, że mimo namów i zapewnień Kazimierza zdradza macierz, wiedzieli też jego poddani i postawił wszystko na jedną kartę stad ten stryczek przymuszający wszystkich do napaści, której się bali. Dzięki jednak tej zbrodniczej napaści Kazimierz Zdradziecki na czele wojsk Niemiecko Łużyckich mógł bezpiecznie wkroczyć do Polski od zachodu licząc iż tym razem zmęczeni wojną rodacy, zagrożeni przez czechów przyjmą go w księstwie Wielkopolskim. Tym razem faktycznie Kruszwica otwarła dla niego podboje uznając go księciem i dalej przede wszystkim drogą układów jak i groźby zbrojnej stopniowo podporządkowuje sobie Wielkopolskę. Zrzeka się władzy swych przodków a więc zwierzchnictwa nad pozostałymi księstwami jak i nad Niemcami co więcej staje się oficjalnie lennikiem Niemiec a po swej śmierci rozdrabnia państwo pomiędzy swoich synów co oznacza ostateczny kres dawnej Polski.

Wydarzenia z okresu panowania Wielkiego Bolesława II Sprawiedliwego zwanego dziś „Zapomnianym” były skrzętnie przemilczane i wymazywane z historii. Panowanie tego wspaniałego władcy, który po raz ostatni przywrócił świetność Polski i powrócił do jej najwspanialszych tradycji określa się dziś pokrętnie „reakcją pogańską” podczas gdy właściwie powinno się to nazywać „najpodlejszą reakcyjną zdradą chrześcijańską” bo była to w istocie najhaniebniejsza, najpodlejsza zdrada w historii naszego kraju za którą do dziś płacimy.
Z kolei Wielki Bolesław II Sprawiedliwy powinien być przez nas czczony jako ostatni wspaniały sprawiedliwy władca, zaś jego śmierć była największą naszą tragedią. Gdyby było mu dane pożyć jeszcze kilkanaście lat historia świata potoczyła by się innymi torami i zapewne dziś nie patrzylibyśmy ze zgrozą jak jahwiści ostatecznie doprowadzają naszą planetę do zagłady, lecz żylibyśmy w radosnym szczęśliwym świecie gdzie wszyscy żyją w dostatku radości i przyjaźni a nasza planeta kwitnie będąc dla nas źródłem szczęścia i radości.

Komentarze (3) do Bolesław II Wielki zwany „Zapomniany” – Ostatni z Cesarz Polski

 1. ~opolczyk pisze:

  Dobrogost:

  Dodam jeszcze, że wypędzenie żydłactwa i oficjalny powrót do pogaństwa naszego państwa w czasach Bolesława na Mazowszu utrzymał się jeszcze do 1047 roku dzięki Masławowi – naszemu słowiańskiemu bohaterowi.

 2. ~Baszka pisze:

  Dobrogost
  bardzo dziękuję
  smutno się czytało jeśli wyobrazić sobie ogrom zbrodni jakie spadło na nasze ziemie za sprawą Chrobrego i zdrajcy Kazimienia i jaki wpływ musiała mieć na jahwistyczna zaraza, że wymazała na tak długo pamięć o Słowiańskich Bohaterach, stawiając jednocześnie na piedestały zdradzieckie pokurcza. Takie zafałszowania historii i manipulacje trwają do dzisiaj.Prześcigają się w nich jahwiści żydłacy i żydzi i złość mnie bierze gdy pomyślę że tyle lat chodziłam w myślach obok Słowiańszczyzny zamiast sięgnąć głębiej i poczuć aż do dna duszy
  jeszcze raz bardzo dziękuję
  pozdrawiam

  • ~Dobrogost pisze:

   Masz rację to smutne a wszystko przez szaleństwo Chrobrego. Wprowadzanie przez niego chrześcijaństwa doprowadziło do buntu Wieletów i długotrwalej wojny domoewj między Wieletami i Chrobrym. Pod sztandarami Wieletów walczyli niemcy i czesi widząc w tym szansę wyrwania się spod władzy Polski – co prawda Wieleci ponieśli ostatecznie w tej wojnie klęskę w 1018r i Chrobry chcwycił wszystkich buntowników (oprócz Wieletów) żelazną ręką jednak bardzo zraziło to Wieletów i przez to Polska nie mogla już liczyć na ich wsparcie co ostatecznie za zdradzieckiego Kazimierza doprowadziło do jej ostatecznego rozpadu :-(

Dodaj komentarz


 • RSS